Επιτροπές

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Mark Janse, Ghent University
Brian D. Joseph, Ohio State University
Αγγέλα Ράλλη, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Ιωάννα Κάππα (Τμήμα Φιλολογίας)
Μαρίνα Τζακώστα (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης)
Ειρήνη Ταγκαλάκη
Στάθης Θεοδωράκης