Τόπος συνεδρίου

Το συνέδριο και η θεματική συνεδρία θα διεξαχθούν στο “Σπίτι του Πολιτισμού” που βρίσκεται κεντρικά στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου   (δίπλα στο Τζαμί – σημερινό Ωδείο)

Εμμαν. Βερνάρδου 10
74100  Ρέθυμνο