Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων: 15 Απριλίου 2016  (έληξε)

Ειδοποίηση αποδοχής των περιλήψεων:  μέχρι μέσα Ιουνίου, 2016

Θεματική συνεδρία (workshop): 6 Oκτωβρίου 2016

Συνέδριο: 7 & 8 Oκτωβρίου 2016